หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิทยบริการ สกัด COVID – 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

สำนักวิทยบริการ สกัด COVID – 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้งานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ เข้าดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักวิทยบริการ โดยมีนางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย
นายนิเวส ศรีธัญรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนระบบกายภาพและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการฉีดพ่น แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่นั่งอ่าน ห้องศึกษาเรียนรู้ และจุดให้บริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ ซึ่งทางสำนักวิทยบริการได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเข้มข้นมาโดยตลอด หมั่นเช็ดทำความสะอาดของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และขอขอบคุณกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้งานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ เข้าดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักวิทยบริการ โดยมีนางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย
นายนิเวส ศรีธัญรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนระบบกายภาพและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการฉีดพ่น แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่นั่งอ่าน ห้องศึกษาเรียนรู้ และจุดให้บริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ ซึ่งทางสำนักวิทยบริการได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเข้มข้นมาโดยตลอด หมั่นเช็ดทำความสะอาดของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และขอขอบคุณกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้2

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ