หน้าแรก / ข่าวสมัครงาน / ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (30-03-2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (30-03-2564)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ

click,,,ดาวน์โหลด

About library@msu.ac.th