หน้าแรก / ข่าวสมัครงาน / ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (30-03-2564)

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (30-03-2564)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลหัวหน้า

click,,,ดาวน์โหลด

About library@msu.ac.th