หน้าแรก / ข่าวสมัครงาน / ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (06-05-2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (06-05-2564)

รายชืื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก-หัวหน้ากลุ่มงาน
click,,,ดาวน์โหลด

About library@msu.ac.th