หน้าแรก / ข่าวอบรม-สัมนา / อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic Onefile

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic Onefile

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม

คลิกเพื่อเข้าห้องอบรมใน ZOOM

ตรวจสอบรายชื่อเข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic Onefile


หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754322-40 ต่อ 2436 email: library@msu.ac.th

About library@msu.ac.th