หน้าแรก / ข่าวอบรม-สัมนา / เชิญรับชม VDO ” Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ “

เชิญรับชม VDO ” Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ “

เชิญรับชม VDO ” Gale Empowering Research
ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ “

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล วิทยากรจากสำนักพิมพ์ Gale
มาให้ความรู้เทคนิคการค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ใช้งานได้นอกเครือข่ายอย่างสะดวกรวดเร็ว
EP.1 I Gale Empowering Research
ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์
https://youtu.be/hrmEeqfIpZ4

EP.2 I Gale Empowering Research
ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์
https://youtu.be/jrzk5rsWrPk


หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754322-40 ต่อ 2436 email: library@msu.ac.th

About library@msu.ac.th