หน้าแรก / ข่าวอบรม-สัมนา / ขอเชิญชวนเข้าอบรม ebook

ขอเชิญชวนเข้าอบรม ebook

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมอบรมการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “อยู่บ้านทำอะไรดี? Learn from Home” พบกับหนังสือ eBooks กว่า 200,000 เล่ม
ทั้งการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ สอบ Tofel การพัฒนาทักษะความชำนาญทาง IT การออกแบบและ สาขาอื่นๆ อีกมากมาย

วิทยากร โดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO Information Service
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น.

สแกน QR Code ลงทะเบียน

คลิกที่นี่

https://bit.ly/3wCoGCY

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าห้องอบรม ใน Microsoft Teams ได้ที่

คลิกที่นี่

https://bit.ly/3wEXrHV

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียน

คลิกที่นี่


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754322-40 ต่อ 2436 email: library@msu.ac.th

About library@msu.ac.th