หน้าแรก / ข่าวอบรม-สัมนา / อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EMERALDเพื่อการสืบค้นและแนะนำการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์

อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EMERALDเพื่อการสืบค้นและแนะนำการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EMERALD
เพื่อการสืบค้นและแนะนำการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์”

วิทยากร โดย คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์  จากสำนักพิมพ์ Emerald Pulishing Thailand
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ลงทะเบียน

คลิกที่นี่

https://bit.ly/3t8WjLG

ลิงค์เข้าห้องอบรม

คลิกที่นี่

https://bit.ly/3DBQqeG


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754322-40 ต่อ 2436 email: library@msu.ac.th

About library@msu.ac.th