หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ