หน้าแรก / ฐานข้อมูลออนไลน์ / ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์

  • แสดงทั้งหมด
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 Academic Search Complete 
2 American Chemical Society Journal (ACS) [คู่มือการใช้งาน 1] [คู่มือการใช้งาน 2]
3 Computers & Applied Sciences Complete 
4 Digital Library (ACM) [คู่มือการใช้งาน 1] [คู่มือการใช้งาน 2]
5 IEEE/IEE Electronic Library (IEL) [คู่มือการใช้งาน 1] [คู่มือการใช้งาน 2]
6 ISI Web of Scienece [คู่มือการใช้งาน 1] [คู่มือการใช้งาน 2]
7 ProQuest Dissertations & Theses [คู่มือการใช้งาน 1] [คู่มือการใช้งาน 2]
8 Science Direct  [คู่มือการใช้งาน]
9 Springer Link – Journal [คู่มือการใช้งาน 1] [คู่มือการใช้งาน 2]
10 Gale Academic OneFile Select 
11 JSTOR  
12 IEEE/IEE Electronic Library (IEL) [คู่มือการใช้งาน 1] [คู่มือการใช้งาน 2]
13 EBSCO Discovery Service (EDS)Plus with Full Text
14 American Chemical Society Journal (ACS) [คู่มือการใช้งาน 1] [คู่มือการใช้งาน 2]
15 Digital Library (ACM)  [คู่มือการใช้งาน 1] [คู่มือการใช้งาน 2]
16 Food Science Source
17 Applied Science & Technology Source Ultimate
18 Art & Architecture Complete

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1 Thai Academic eBook
2 Springer eBook Collection
3 eBook Collection (EBSCOHost)
4 eBook Academic Collection (EBSCO)
5 Gale Ebook [คู่มือการใช้งาน]
6 Access Medicine 

เครือข่ายความร่วมมือ

1 Union Catalog
2 ThaiLIS (Thai Digital Collection) [คู่มือการใช้งาน]
3 MALINET
4 PULINET

ฐานข้อมูล Open Access

more >>

more >>

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(Humanities and Social Sciences)

1 African Journals Online: Open Access Titles
2 Arxiv.org E-Print Archive
3 BioMed Central: The Open Access Publisher
4 Cambridge Open
5 Directory of Open Access Books: DOAB
6 Directory of Open Access Journal: DOAJ 
7 EBSCO Open Dissertations
8 Elsevier Open Access Journals 
9 ERIC 
10 FreeTechBooks
11 Hindawi Publishing  Corporation
12 Issues in science & Technology Librarianship
13 Journal of Human Resource
14 JSTOR Open Content
15 OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
16 Open Access Library
17 Open Access Journals in Library & Information Science
18 Open Access Publishing in European Networks (OAPEN)
19 Open Science Directory
20 Oxford Academic Journal
21 Science and Education  Publishing
22 ScienceDirect Open Access
23 SpringerOpen
24 Wiley Open Access 
25 คลังปัญญาจุฬา (CUIR)
26 คลังปัญญา – NIDA
27 คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28 คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
29 คลังสารสนเทศดิจิทัล มสธ.
30 คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase)
31 ฐานข้อมูล E-library สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)
32 ฐานข้อมูล PULINET Journal 
33 ฐานข้อมูล ThaiEDResearch
34 ฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO) 
35 ฐานข้อมูลข่าวมนุษยวิทยา
36 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
37 ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.”

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Sciences and Technology)

1 African Journals Online: Open Access Titles
2 AIP: Scitation
3 Arxiv.org E-Print Archive
4 BioMed Central: The Open Access Publisher
5 Cambridge Open
6 Chemistry Central Journal
7 Directory of Open Access Books: DOAB
8 Directory of Open Access Journal: DOAJ 
9 EBSCO Open Dissertations
10 Elsevier Open Access Journals 
11 Energy Citations Database (ECD)
12 FreeTechBooks
13 GeoRef
14 Hindawi Publishing  Corporation
15 IEEE Open Access
16 International Journal of Online Engineering: iJOE
17 Interscience Open Access Journals: IOAJ
18 IOP : Electronic Journal
19 Machines: Open Access Engineering Journal
20 Medwell Journals
21 Multidisciplinary Digital Publishing Institute: MDPI
22 National Science Foundation
23 OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
24 Open Access Library
25 Open Science Directory
26 Oxford Academic Journal
27 Science
28 SciCentral
29 Science and Education Publishing
30 ScienceDirect Open Access 
31 Scientific Research 
32 SpringerOpen
33 Wiley Open Access 
34 คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase)
35 คลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR) 
36 คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
37 ฐานข้อมูล E-library สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
38 ฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO) 
39 ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.”

ฐานข้อมูลทดลองใช้

About library@msu.ac.th