หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนะนำการสืบค้นและดาวน์โหลดงานวิจัย วิทยานิพนธ์ TDC

แนะนำการสืบค้นและดาวน์โหลดงานวิจัย วิทยานิพนธ์ TDC

สำนักวิทยบริการจึงขอแนะนำผู้ใช้บริการสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูล TDC โดยเข้าไปเรียนรู้การ ใช้งานจากช่องทาง https://www.youtube.com/watch?v=Ud6hPB-LlPM&t=1s และเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่ฐานข้อมูล https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php หรือสอบถามการใช้บริการที่ inbox : facebook.com/librarymsu

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ