หน้าแรก / ข่าวสมัครงาน / ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (30-10-2563)

ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (30-10-2563)

รับสมัครสอบแข่งขัน (นักวิชาการเงินและบัญช

click,,,ดาวน์โหลด

About library@msu.ac.th