หน้าแรก / กลุ่มงานคลังและพัสดุ

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ
ชื่อ : นางสมพร สารปรัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 2493
Email : somporn.s@msu.ac.th

ชื่อ : นางสาวรสิกา พัชรกาญน์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : Chadaporn.j@msu.ac.th
ชื่อ : นางสานิศารัตน์ บูรณะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email :
ชื่อ : นางสาวภาวิกา หม่วยนอก
พนักงานพัสดุ
Email : Chadaporn.j@msu.ac.th