หน้าแรก / กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
ชื่อ : นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2493
Email :  chananchida.s@msu.ac.th

ชื่อ : นางสมพร สารปรัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : somporn.s@msu.ac.th

ชื่อ : นางสาวนิศารัตน์ บูรณะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Email :
ชื่อ : นางสาวรสิกา พัชรกาญน์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : Chadaporn.j@msu.ac.th