• library@msu.ac.th
  • Academic Resource Center Mahasarakham University

เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งแบรนด์ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์และตำแหน่งแบรนด์ จากนั้นจึงเป็นเนื้อหาเทคนิคการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด และสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมุบ การนำเข้าข้อมูบ การสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์หรือตำแหน่งสินค้า และการวิเคราะห์ผล เพื่อประยุกต์ในการออกแบบกลยุทธ์การตลาด นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้เตรียมไฟล์ข้อมูลให้กับผู้อ่านเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเนื้อหาได้ โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ SiamKM.com

ใส่ตะกร้า
  • ISBN9789740339328
  • ประเภท E-Book
  • ผู้แต่ง วุฒิ สุขเจริญ
  • สำนักพิมพ์ **
  • ครั้งที่พิมพ์
  • ปีที่พิมพ์2563
  • ภาษาภาษาไทย
  • หมวดหมู่การตลาด/การจัดการ
: ข้อมูลหนังสือ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งแบรนด์ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์และตำแหน่งแบรนด์ จากนั้นจึงเป็นเนื้อหาเทคนิคการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด และสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมุบ การนำเข้าข้อมูบ การสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์หรือตำแหน่งสินค้า และการวิเคราะห์ผล เพื่อประยุกต์ในการออกแบบกลยุทธ์การตลาด นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้เตรียมไฟล์ข้อมูลให้กับผู้อ่านเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเนื้อหาได้ โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ SiamKM.com