• library@msu.ac.th
  • Academic Resource Center Mahasarakham University

วิยุตคณิต

หนังสือเล่มนี้แนะนำความรู้พื้นฐานของ วิยุตคณิต ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาที่กระชับ อธิบายผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจจำนวนมาก เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยความรู้ด้านตรรกศาสตร์เบื้องต้น การพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ การนับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีจำนวน และทฤษฎีกราฟ โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป

ใส่ตะกร้า
  • ISBN9786165562164
  • ประเภท E-Book
  • ผู้แต่ง ผศ.วัชรพัฐ เมตตานันท
  • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ครั้งที่พิมพ์ 2
  • ปีที่พิมพ์2563
  • ภาษาภาษาไทย
  • หมวดหมู่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
: ข้อมูลหนังสือ

หนังสือเล่มนี้แนะนำความรู้พื้นฐานของ วิยุตคณิต ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาที่กระชับ อธิบายผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจจำนวนมาก เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยความรู้ด้านตรรกศาสตร์เบื้องต้น การพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ การนับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีจำนวน และทฤษฎีกราฟ โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป