• library@msu.ac.th
  • Academic Resource Center Mahasarakham University

อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 5 :หนังสือชุดความรู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 156

เป็นหนังสือที่สนองจุดมุ่งหมายของผู้อ่านทั้งความบันเทิงและความรู้ควบคู่กันไป โดยมีเนื้อหาสาระเสริมความรู้ทั้งเกณฑ์ทางภาษาและการใช้ภาษาที่อ่านสนุก ได้เรียนรู้ และง่ายแก่การจดจำ จึงเป็นหนังสือที่เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี ซึ่งทั้งครูและผู้ปกครอง ตลอดจนผู้อ่านจากวงการต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการสอนหรือในการเล่าสู่กันฟังเพื่อนันทนาการได้อย่างสนุกสนาน รวมทั้งปลุกสำนึกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการสืบสานและพิทักษ์รักษา การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วย

ใส่ตะกร้า
  • ISBN9789740339168
  • ประเภท E-Book
  • ผู้แต่ง อัจฉรา ชีวพันธ์
  • สำนักพิมพ์ **
  • ครั้งที่พิมพ์ 6
  • ปีที่พิมพ์2563
  • ภาษาภาษาไทย
  • หมวดหมู่ภาษาศาสตร์
: ข้อมูลหนังสือ

เป็นหนังสือที่สนองจุดมุ่งหมายของผู้อ่านทั้งความบันเทิงและความรู้ควบคู่กันไป โดยมีเนื้อหาสาระเสริมความรู้ทั้งเกณฑ์ทางภาษาและการใช้ภาษาที่อ่านสนุก ได้เรียนรู้ และง่ายแก่การจดจำ จึงเป็นหนังสือที่เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี ซึ่งทั้งครูและผู้ปกครอง ตลอดจนผู้อ่านจากวงการต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการสอนหรือในการเล่าสู่กันฟังเพื่อนันทนาการได้อย่างสนุกสนาน รวมทั้งปลุกสำนึกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการสืบสานและพิทักษ์รักษา การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วย