• library@msu.ac.th
  • Academic Resource Center Mahasarakham University

EXPANDING READING SKILLS LEVEL 1 (พร้อมเฉลย)

จากประสบการณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการทำบทเรียนภาษาอังกฤษอันกว้างขวางและยาวนาน ผนวกกับการเดินทางทัศนศึกษาในหลายประเทศอีกทั้งมีความสนใจในการประยุกต์สิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น ได้อ่าน และมีความประทับใจ มาใช้ในการจัดทำบทเรียน ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวผจญภัย ความรู้รอบตัว ตลอดจนวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ชวนให้ติดตาม นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดหลายประเภท พร้อมคำเฉลย ท้าทายให้ลองทำ ทั้งนี้ผู้อ่านจะไม่รู้สึกว่าเป็นเพียงหนังสือเรียน แต่เป็นคลังความรู้ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน อ่านซ้ำๆ ได้โดยไม่เบื่อ ยิ่งอ่านยิ่งช่วยเสริมสร้างทักษะในการอ่าน มีความมั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษและทำความเข้าใจได้มากขึ้น เพราะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ

ใส่ตะกร้า
  • ISBN9789740339113
  • ประเภท E-Book
  • ผู้แต่ง มาลินี จันทวิมล
  • สำนักพิมพ์ **
  • ครั้งที่พิมพ์
  • ปีที่พิมพ์2563
  • ภาษาภาษาไทย
  • หมวดหมู่ภาษาศาสตร์
: ข้อมูลหนังสือ

จากประสบการณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการทำบทเรียนภาษาอังกฤษอันกว้างขวางและยาวนาน ผนวกกับการเดินทางทัศนศึกษาในหลายประเทศอีกทั้งมีความสนใจในการประยุกต์สิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น ได้อ่าน และมีความประทับใจ มาใช้ในการจัดทำบทเรียน ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวผจญภัย ความรู้รอบตัว ตลอดจนวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ชวนให้ติดตาม นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดหลายประเภท พร้อมคำเฉลย ท้าทายให้ลองทำ ทั้งนี้ผู้อ่านจะไม่รู้สึกว่าเป็นเพียงหนังสือเรียน แต่เป็นคลังความรู้ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน อ่านซ้ำๆ ได้โดยไม่เบื่อ ยิ่งอ่านยิ่งช่วยเสริมสร้างทักษะในการอ่าน มีความมั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษและทำความเข้าใจได้มากขึ้น เพราะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ