ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร  -->

ข่าวกิจกรรมศูนย์สารนิเทศอิสานสิรินธร


Avatar

14 กุมภาพันธ์ 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนิสิตภาควิชาสารสนเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส

อ่านเพิ่มเติม
Avatar

13 ธันวาคม 2562

ม.มหาสารคาม..ลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงาม

อ่านเพิ่มเติม
Avatar

26 พฤศจิกายน 2563

ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจาก Thuan Hoa High School สังกัด HUE University of Education ประเทศเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอีสาน


Avatar

4 มิถุนายน 2563

เห็ดเผาะทรัพย์ในดินกินอร่อย ของดีมีกินปีละครั้ง..

อ่านเพิ่มเติม
Avatar

20 พฤษภาคม 2563

ข้าวต้มเดี๋ย : ขนมหวานท้องถิ่นชุมชนสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม
Avatar

5 กุมภาพันธ์ 2563

ใช้ผ้าทอต่อชีวิต : สร้างอาชีพ..สร้างเศรษฐกิจชุมชน

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด