ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร  -->

ติดต่อ  • ที่อยู่ : ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • เบอร์โทร : 0-4375-4322, ต่อ 2493,2491,2405
  • แฟกซ์ : 0-4375-4358
  • เว็บไซต์ :http://library.msu.ac.th
  • อีเมล์ : library@msu.ac.th
  • ยูทูป AREC MSU Channel