การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว


 • Image กิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศ : การฝึกอบรมการสืบค้น
  วันที่จัดกิจกรรม : ..
 • Image กิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศ : กิจกรรมนำชมห้องสมุด
  วันที่จัดกิจกรรม : ..
 • Image กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ : กิจกรรมห้องสมุดพบคณะ
  วันที่จัดกิจกรรม : ..
 • Image กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ : Questions for you
  วันที่จัดกิจกรรม : ..
 • Image กิจกรรม DIY ทำได้ให้เลย
  วันที่จัดกิจกรรม : ทุกวันที่ 22 ของเดือน
 • Image กิจกรรม : สำนักฯ รักษ์โลก
  วันที่จัดกิจกรรม : ..
 • Image กิจกรรม : ประกวดคำคลิปวีดิโอการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  วันที่จัดกิจกรรม : เริ่ม ธ.ค. 2561 ถึง ปัจจุบัน
 • Image กิจกรรม : บิลค่าไฟลด รับเลยรางวัล
  วันที่จัดกิจกรรม : 30 ม.ค. 2562

กิจกรรม 8 ส


 • Image การสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุดสีเขียว (งบประมาณ พ.ศ. 2561)
  วันที่จัดกิจกรรม :..
 • Image การศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเข้าสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (งบประมาณ พ.ศ. 2561)
  วันที่จัดกิจกรรม : ..
 • Image การฝึกอบรมเรื่อง จ๊วดๆ 8 ส. ต่อ ไม่รอแล้วนะ
  (งบประมาณ พ.ศ. 2562)

  วันที่จัดกิจกรรม : ..

วิดิทัศน์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม