สำนักวิทยบริการ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2564 9 เม.ย. 64
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 24 มี.ค 64
สำนักฯร่วมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2564 18 มี.ค.64
การสัมมนาออนไลท์ เรื่อง " ลดโลกร้อน กับ LESS" 18 ก.พ. และ 23 ก.พ.64