เปิดบริการ
 • จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
 • รายละเอียด

 • สำนักวิทยบริการ อาคาร : A
 • ชั้น : 4
 • จำนวนผู้ใช้บริการ : 3 - 6 คน
 • จองห้องล่วงหน้า 1 วัน
 • ** เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ใช้ห้องในช่วงเวลาดังกล่าว ในกรณีดังนี้ :
 • ติดต่อการใช้ห้องหลัง 15 นาที
 • 1 ท่านสามารถใช้งานได้ 3 ชั่วโมง/วัน และรายชื่อต้องไม่ซ้ำ
 • ผู้ที่จองจำนวน 3 คนเท่านั้น ห้ามมีชื่อคนเดียว

 • ** ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : A **