เปิดบริการ
 • จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
 • รายละเอียด

 • สำนักวิทยบริการ อาคาร B
 • ชั้น 2
 • ผู้ใช้บริการ จำนวน 2 คน
 • จองห้องล่วงหน้า 1 วัน
 • ** เงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้ **
 • ติดต่อเข้าใช้บริการตามสถานที่/วัน/เวลาที่จอง
 • เกินเวลาที่จอง 15 นาที ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการ
 • สิทธิ์การใช้บริการ 3 ชั่วโมง/วัน

 • ** ห้องอเนกประสงค์ (Study Room) **