Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิทยบริการ ออกให้บริการชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ ออกให้บริการชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกให้บริการชุมชนร่วมกับ
จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหนองกุง หมู่ 1 บ้านคุ้มเหนือ หมู่ 3 ตำบล
หนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *