Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ นำผู้บริหารและ
บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มมส ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล แก่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *