Webboard | Academic Resource Center MSU
Log in

กระดานถาม-ตอบ | Webboard

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Academic Resource Center MSU

Status :
    คืนหนังสือช้าเเล้วยังไม่ได้จ่ายค่าปรับ : เกี่ยวกับการบริการ
    การคืนหนังสือ : คำถามทั่วไป
    ค่าปรับ : เกี่ยวกับหนังสือ
    ระบบยืมต่อหนังสือออนไลน์ : เกี่ยวกับการบริการ
    การคืนหนังสือ ค่าปรับ : เกี่ยวกับหนังสือ
    การใช้ห้องสมุด : คำถามทั่วไป
    การจองหนังสือ : เกี่ยวกับการบริการ
    ถ้าลืมคืนหนังสือ แต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่มหาลัย สามารถให้เพื่อนใช้เลขบาร์โค้ดไปคืนแทนได้ไหมคะ : เกี่ยวกับการบริการ
    เวลาเปิดทำการของห้องสมุด : เกี่ยวกับการบริการ
    ขอทราบถามว่าอาจารย์สามารถยืมหนังสือได้กี่วันคะ : เกี่ยวกับหนังสือ
    การยืมหนังสือที่อยู่ใน Warehouse : เกี่ยวกับหนังสือ
    การยืมหนังสือ1เล่มแต่ในสลิปขึ้นยืม2เล่ม : เกี่ยวกับหนังสือ
    ห้องสมุดมมส.ได้ทำ MOU กับสำนักหอสมุดม.ขอนแก่นไหมคะ : เกี่ยวกับหนังสือ
    รหัสการเข้า Proques : เกี่ยวกับการบริการ
    คืนหนังสือตามกำหนด แต่มีค่าปรับ : เกี่ยวกับหนังสือ
    ทำหนังสือหายต้องทำอย่างไร : เกี่ยวกับหนังสือ
    เข้าเว็บเพื่อยืมหนังสือต่อไม่ได้ : เกี่ยวกับการบริการ
    ค่าปรับในกรณีคืนหนังสือช้า : เกี่ยวกับการบริการ
    ตรวจสอบการค้างหนังสือ : เกี่ยวกับหนังสือ
    สอบถามการสืบค้นงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ : เกี่ยวกับหนังสือ
    ระบบในการจัดหนังสือ : เกี่ยวกับหนังสือ
    การใช้งานฐานข้อมูล online ของ IEEEXplore : เกี่ยวกับหนังสือ
    การแนะนำรายชื่อวารสารต่างประเทศในฐานข้อมูลออนไลน์ : เกี่ยวกับหนังสือ
    คืนหนังสือแล้วแต่ขึ้นค้างยืม : เกี่ยวกับหนังสือ
    อาจารย์ยืมหนังสือต่อ : เกี่ยวกับหนังสือ
    ขอทราบรายการทรัพยากรสิ่งสนับสนุนของสาขาวิชาภาษาเกาหลี : เกี่ยวกับหนังสือ
    อาจารย์ยืมหนังสือได้กี่วัน : เกี่ยวกับการบริการ
    การยืมหนังสือ : คำถามทั่วไป
    อยากทราบจำนวนทรัพยากรหนังสือแต่ละหมวดว่ามีจำนวนกี่เล่ม : เกี่ยวกับหนังสือ
    คืนหนังสือไม่ทันเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 : เกี่ยวกับหนังสือ
    ค่าปรับ : เกี่ยวกับหนังสือ
    สถิติจำนวนหนังสือย้อนหลังสำนักวิทยบริการ มหาลัยมหาสารคาม : เกี่ยวกับหนังสือ
    บาร์โค้ดหายทำอย่างไรคะ : เกี่ยวกับหนังสือ
    ขอยืมวิทยานิพนธ์ : เกี่ยวกับการบริการ
    ค่าปรับหนังสือ : เกี่ยวกับการบริการ
    Download วารสาร ScienceDirect จากนอกมหาวิทยาลัย : เกี่ยวกับหนังสือ
    ลืมยืมหนังสือต่อในระบบออนไลน์ แต่วันถัดมาเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้องสมุดปิด ค่าปรับหนังสือจะคิดอย่างไร : เกี่ยวกับหนังสือ
    บริการยืมหนังสือช่วงปิดภาคเรียน : เกี่ยวกับหนังสือ
    ลืมยืมหนังสือต่อในระบบออนไลน์ แต่วันถัดมาเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้องสมุดปิด ค่าปรับหนังสือจะคิดอย่างไร : เกี่ยวกับหนังสือ
    การยืมต่อ : คำถามทั่วไป
    ห้องสมุดเปิดหรือยังคะ : คำถามทั่วไป
    บวชควาย ในงานบุญบั้งไฟ เห็นร่องรอยการใช้ไถเมื่อ 2,500 ปี. : เกี่ยวกับหนังสือ
    เข้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการไม่ได้ครับ : คำถามทั่วไป
    มีเปิดรับบริจาคหนังสือมั้ยคะ : เกี่ยวกับการบริการ
    บริจาค DVD หนังภาพยนต์ : คำถามทั่วไป
    ยืมหนังสือต่อ : เกี่ยวกับหนังสือ
    การยืมหนัง : เกี่ยวกับหนังสือ
    การใช้คอมพิวเตอร์ : เกี่ยวกับการบริการ
    ยืมหนังสือ : คำถามทั่วไป
    ต่ออายุยืมหนังสือ : เกี่ยวกับหนังสือ
    การเข้าใช้บริการสำนักฯ (กรณีบุคคลภายนอก) : คำถามทั่วไป
    ของหาย : เกี่ยวกับหนังสือ
    ยืมต่อออนไลน์ : คำถามทั่วไป