ลำดับที่ รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายการ (Training Course) วัน - เวลา สถานะ
158   สุวิมล สงกลาง TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 5 พฤษภาคม 2565 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
157   สุวิมล สงกลาง TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 3 พฤษภาคม 2565 อังคาร 09.00-10.30 น.  อนุมัติ
156 ริฏียา  สงนุ้ย TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 1 กุมภาพันธ์ 2565 อังคาร 09.00-10.30 น.  อนุมัติ
155 ริฏียา  สงนุ้ย TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 2 กุมภาพันธ์ 2565 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
154   ริฏียา สงนุ้ย TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 21 มกราคม 2565 ศุกร์ 09.00-11.00 น.  อนุมัติ
153 พชร  ประสิทธิ์ TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 29 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
152 พชร  ประสิทธิ์ TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 30 ธันวาคม 2564 พฤหัส 14.00-16.00 น.  อนุมัติ
151 ศศิธร  แก้วคำ TC002 การสืบค้นสารสนเทศจาก (Web OPAC) 9 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ 13.30-15.00 น.  อนุมัติ
150   นางสาวอมรรัตน์ กระแสโท TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 16 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
149   นางสาวอมรรัตน์ กระแสโท TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 16 ธันวาคม 2564 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ