ลำดับที่ รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายการ (Training Course) วัน - เวลา สถานะ
18   มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 20 พฤษภาคม 2564 พฤหัส 14.00-16.00 น.  อนุมัติ
17   มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 24 มิถุนายน 2564 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
16 ขนิษฐา  ฤๅชากูล TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 27 เมษายน 2564 อังคาร 09.00-10.30 น.  อนุมัติ
15 ขนิษฐา  ฤๅชากูล TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 29 เมษายน 2564 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
14 จารุณี อินทฤทธิ์ TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 22 เมษายน 2564 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
13 จารุณี อินทฤทธิ์ TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 22 เมษายน 2564 พฤหัส 14.00-16.00 น.  อนุมัติ
12 แพรวพรรณ  ปาสานำ TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 22 เมษายน 2564 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
11   ชลธรรม ปาปะเก TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 22 ตุลาคม 2563 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
10   รสจรินทร์ กุลศรีสอน TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 1 ตุลาคม 2563 พฤหัส 14.00-16.00 น.  อนุมัติ
9   นางสาววิไล มีทองขาว TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 17 มิถุนายน 2563 พุธ 13.00-14.30 น.  อนุมัติ