Home / ข่าวสมัครงาน

ข่าวสมัครงาน

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด) | ลงวันที่ 11/06/61

Click เพื่อดาวน์โหลด,,,

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด) | ลงวันที่ 7/5/61

Click เพื่อดาวน์โหลด,,,

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) | ลงวันที่ 25/01/61

Click เพื่อดาวน์โหลด,,,

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ : เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี / ลงวันที่ 6/12/60

  Click เพื่อดาวน์โหลด,,,

อ่านเพิ่มเติม