Select Language

จำนวนคนดู : 18

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่ยุควิถีชีวิตถัดไป (NEXT NORMAL)”
ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00-16.00 น.
อบรมออนไลน์  ผ่าน Cisco Webex Meetings
 โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   คุณกฤษกรณ์ รัมย์ไธสง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ
– การปรับตัวการวางแผนการเงินกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุควิถีชีวิตถัดไป   (Next Normal)

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ >>
ตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่
https://bit.ly/3PJj4Qv

 

เข้าร่วมอบรมในรูปแบบ Online  ผ่านโปรแกรม Webex  ได้ที่ >>

คลิกที่นี่
https://bit.ly/3yLDuRW