หน้าแรก / library@msu.ac.th

library@msu.ac.th

อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EMERALDเพื่อการสืบค้นและแนะนำการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวน อาจ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (25-05-2564)

click,,,ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (06-05-2564)

click,,,ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (30-03-2564)

click,,,ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม