Select Language

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ (ลูกจ้างชั่วคราว)
Comments are closed.