Select Language

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา

ป7-65 ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง
Comments are closed.