Select Language

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

ป7-65 ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง
Comments are closed.