Select Language

เปิดเทอมใหม่ เรียน รอด มีความสุข มาสนุกกับสำนักวิทยบริการ มมส

สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจาก ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้สารสนเทศ การใช้บริการต่าง ๆ ในสำนักวิทยบริการ วิธีการสืบค้นสารสนเทศอย่างง่าย การสมัครสมาชิกห้องสมุดเพื่อใช้สิทธิ์ในบริการต่าง ๆได้อย่างคุ้มค่า กิจกรรมที่จัด ได้แก่
🎯 กิจกรรมออนไซต์เชิงรุก ออกไปแนะนำบริการสำนักวิทยบริการในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และแต่ละคณะกำหนด
🎯 กิจกรรมออนไซต์ จัดกิจกรรม ณ บริเวณชั้น 2 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียง ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 13.00 น.
1. แนะนำบริการ/ ตอบคำถามชิงรางวัล
2. สมัครสมาชิกห้องสมุด
3. บริการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศ ณ บริเวณตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 2
4. บริการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศ ณ บริเวณตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 3
🎯 กิจกรรมออนไลน์ Facebook live ณ บริเวณชั้น 2 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียง ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2565 ในวันพุธของสัปดาห์ เวลา 12.00-13.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live facebook.com/librarymsu,
นิสิตใหม่จะสามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่สำนักวิทยบริการจัดไว้บริการได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ และนิสิตปัจจุบันร่วมกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่ เรียน รอด มีความสุข กับสำนักวิทยการนะคะ
😍ปล.เปิดเทอมใหม่วันแรก พี่ ๆ ห้องสมุด รอต้อนรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ ใครมาใช้บริการห้องสมุดคนแรกรับรางวัลไปเลยค่ะ

Leave a Reply