Select Language

สำนักวิทยบริการจัด Facebook Live ต้อนรับเปิดเทอมใหม่

สำนักวิทยบริการจัด Facebook Live ต้อนรับเปิดเทอมใหม่
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น. สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่นเสือดาว 13 ด้วย กิจกรรมออนไลน์ Facebook live แนะนำสำนักวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านช่องทาง Facebook Live facebook.com/librarymsu ณ บริเวณชั้น 2 อาคารวิทยบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียง ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2565 ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 12.00-13.00 น. และ กิจกรรมออนไซต์ แนะนำการสมัครสมาชิกห้องสมุด แนะนำการใช้บริการ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ณ บริเวณชั้น 2 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียง ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 13.00 น.
🎊ติดตาม Facebook live ครั้งต่อไป มีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
📌วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 แนะนำการใช้บริการ อาคารวิทยบริการ A การสมัครสมาชิกห้องสมุด สิทธิ์ในการยืม การใช้บริการ
📌วันพุธที่ 6 กรกฎาคม แนะนำการใช้บริการ DLP
📌วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 แนะนำการสืบค้น Web OPAC การยืม-คืน, การยืมต่อ การจอง การใช้ชั้นหนังสือ
📌วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 แนะนำการสมัครสมาชิกห้องสมุด แนะนำ One stop service บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
📌วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 แนะนำบริการอบรมสืบค้นสารสนเทศ แนะนำศูนย์สารสนเทศอีสานสิรินธร
#ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ สำนักวิทยบริการ มมส

Leave a Reply