Select Language

สำนักวิทยบริการร่วมโครงการตักบาตรนิสิตใหม่ สานสายใยประเพณี 54 ปี ศรีโรจนากร

สำนักวิทยบริการร่วมโครงการตักบาตรนิสิตใหม่ สานสายใยประเพณี 54 ปี ศรีโรจนากร เพื่อความเป็นสิริมงคล
   วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรม โครงการตักบาตรนิสิตใหม่ สานสายใยประเพณี 54 ปี ศรีโรจนากร ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยองค์การนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต และชมรมพุทธศาสนาและสมาธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยการทำบุญ ตักบาตร เพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ เป็นกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ที่รุ่นพี่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับรุ่นน้อง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มี พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดสว่างวารี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนำคณะสงฆ์ จำนวน 54 รูป แปรแถวรับบิณฑบาต ตัวแทนนิสิตใหม่ รุ่นเสือดาว 13 จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย จำนวน 1,900 คน จากจำนวนนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 11,000 คน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตของการเป็นนิสิตใหม่ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
#โครงการตักบาตรนิสิตใหม่ สานสายใยประเพณี 54 ปี ศรีโรจนากร
Comments are closed.