Select Language

สำนักวิทยบริการ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้บริการนิสิต

   สำนักวิทยบริการ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พัฒนาด้านกายภาพภายในอาคารวิทยบริการ A จัดพื้นที่ให้บริการแก่นิสิต ให้เกิดความสวยงามทันสมัย สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ และบริการพื้นที่นั่งอ่านโดยแบ่งโซนสำหรับติดต่อขอรับบริการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็นบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนที่ 3 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และส่วนที่ 4 บริการสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้ได้จัดโซนวินเทจ และโซนพื้นที่นั่งอ่านที่สามารถนำอาหาร (Snack) เข้ามารับประทานได้ ณ บริเวณชั้น 2 สำนักวิทยบริการ
📌 ติดตาม MSU Library
Facebook : librarymsu
Line : @msulibrary
IG : Library_msu
TikTok : @msu_library
#สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments are closed.