หน้าแรก / ข่าวสมัครงาน

ข่าวสมัครงาน

ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (25-05-2564)

click,,,ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (06-05-2564)

click,,,ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (30-03-2564)

click,,,ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (30-03-2564)

click,,,ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม